Dotacje


Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla „PAMEXPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.”

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu : „Dotacja na kapitał obrotowy dla "PAMEXPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.”

Celem głównym projektu jest wsparcie Spółki w zakresie bieżącej płynności finansowej na wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 109 295.37 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 109 295.37 zł


 


Tytuł projektu: „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMEXPOL ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”

 

ZAPYTANIE NR 7 I WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Data publikacji: 29.09.2017.

Informujemy, że po rozpatrzeniu ofert przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 7 dotyczące zakupu urządzenia do wiercenia wielowrzecionowego, wybrana została oferta złożona przez firmę PPHU Alcon Sp. z o.o.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie zapytaniem ofertowym oraz za złożenie ofert.

Data publikacji 19.09.2017

Firma Pamexpol sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe nr 7 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMEXPOL ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”

Pliki do pobrania:

 

 

ZAPYTANIE NR 6 I WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Data publikacji 04.08.2017

Informujemy, że po rozpatrzeniu ofert przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 6 dotyczące zakupu walcarki 3-rolkowej, wybrana została oferta złożona przez firmę Gokcuoglu Makina San. Tic A.S.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie zapytaniem ofertowym oraz za złożenie ofert.

Data publikacji 24.07.2017

Firma Pamexpol sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe nr 6 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMEXPOL ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE NR 5 I WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Data publikacji: 04.08.2017

Informujemy, że po rozpatrzeniu ofert przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 5 dotyczące zakupu walcarki 2-rolkowej, wybrana została oferta złożona przez firmę Gokcuoglu Makina San. Tic A.S.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie zapytaniem ofertowym oraz za złożenie ofert.

Data publikacji: 24.07.2017

Firma Pamexpol sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe nr 5 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMEXPOL ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE NR 4 I WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Data publikacji 06.03.2017

Informujemy, że po rozpatrzeniu ofert przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 4 dotyczące zakupu prasy mimośrodowej wysięgowej, wybrana została oferta złożona przez firmę Metal-Handel Sp. j. Jacek Galas i Piotr Galas.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie zapytaniem ofertowym oraz za złożenie ofert.


Data publikacji 24.02.2017

Firma Pamexpol sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe nr 4 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMEXPOL ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”.

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE NR 3 I WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Data publikacji 06.03.2017.

Informujemy, że po rozpatrzeniu ofert przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 3 dotyczące zakupu maszyny do gratowania końcówek rur i kształtowników zamkniętych ze stali konstrukcyjnej oraz aluminium, wybrana została oferta złożona przez firmę Eurometal Sp. z o.o.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie zapytaniem ofertowym oraz za złożenie ofert.

Data publikacji 23.02.2017.

Firma Pamexpol sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe nr 3 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMEXPOL ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”


Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE NR 2 I WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Data publikacji 23.01.2017.

Informujemy, że po rozpatrzeniu ofert przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 2 dotyczące zakupu urządzenia do spawania ręcznego elementów ze stali konstrukcyjnych, wybrana została oferta złożona przez firmę "RYWAL-RHC" Sp. z o.o. w Warszawie O/Kraków.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie zapytaniem ofertowym oraz za złożenie ofert.

Data publikacji 11.01.2017.

Firma Pamexpol sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe nr 2 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMEXPOL ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE NR 1 I WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Data publikacji: 2.06.2016.

Informujemy, że po rozpatrzeniu ofert przesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1 dotyczące zakupu oprogramowania do projektowania i analizy MES, wybrana została oferta złożona przez firmę Cadsoft.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie zapytaniem ofertowym oraz za złożenie ofert.

Data publikacji 25.05.2016

Firma Pamexpol sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe nr 1 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMEXPOL ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”

Pliki do pobrania:

INFORMACJE O PROJEKCIE

Data publikacji 31.05.2016

Firma Pamexpol sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

„ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMEXPOL ORAZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej grupy produktów podpór budowlanych. Rezultatem przedsięwzięcia będzie wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenia na rynek udoskonalonego wyrobu, zwiększenie wolumenu przychodów, zdywersyfikowanie rynków docelowych oraz rozwój eksportu.

Planowane efekty

- Wdrożenie do produkcji innowacyjnego rozwiązania
- Dywersyfikacja i poszerzenie oferowanego asortymentu o kolejny produkt własny
- Intensywny rozwój działalności eksportowej ( produkt głównie skierowany na export ) , zwiększenie wartości sprzedaży oraz osiąganych dochodów
- Zwiększenie stanu zatrudnienia
- Wdrożenie do produkcji produktu własnych prac B+R
- Zmniejszenie energochłonności procesu produkcji dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu posiadanych maszyn i urządzeń, oraz zakupowi sprzętu o niskiej energochłonności (mniejsze zużycie energii -> mniejsza emisja CO2 do atmosfery)
- Zwiększenie przychodów dostawców półproduktów ( gwinty/elementy stalowe)
- Zwiększenie przychodów dostawców usług (m.in cynkownie ) wykorzystywanych w procesie produkcji innowacyjnej podpory budowlanej
- Efektywniejsze wykorzystywanie kapitału ludzkiego ( większa ilość zleceń obustronnych ) wszystkich członków porozumienia kooperacyjnego

Wartość Projektu
2 016 585.00 PLN

Wkład EFRR
817 775.00 PLN

wzorzec-wielkosci-i-rozmieszczenia