Wiadukt WD-19

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Opacz do węzła Paszków.
Wykonane prace: produkcja i montaż balustrad wiaduktów drogowych.

Montaż balustrad na wiadukcie WD-19

Wykonanie schodów skarpowych na wiadukcie WD-19