Podpory skośne

pamexpol-podpora-skosna W zależności od wysokości ustroju budowlanego stosuje się podpory skośne o różnych zakresach regulacji długości.

Podpora skośna PXL335

Zakres regulacji długości: 2,10 – 3,35m
Obciążenie dopuszczalne:

  • 13,5 kN w zakresie długości 2,10 – 2,84m,
  • 10 kN na pełnym wysięgu, tj. 3,35m
Regulowane podpory skośne przeznaczone są do ustawiania w pionie prefabrykowanych ścian na czas ich montażu lub do podpierania szalunków (deskowania).

Różne wysokości podpieranych ustrojów budowlanych wymagają dostosowania do nich długości stosowanych podpór, a dokładne ustawienie ustroju budowlanego w określonej płaszczyźnie wymaga stosowania wielu podpór o konstrukcji pozwalającej na regulację ich długości. Regulacja długości każdej z podpór zapewniona jest dzięki konstrukcji teleskopowej podpór, zaś precyzyjne ich ustawienie realizowane jest poprzez regulację śrubami usytuowanymi w osi podpory na obu jej końcach.