Budowa drogi ekspresowej S8

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Opacz do węzła Paszków.
Wykonane prace: produkcja i montaż balustrad wiaduktów drogowych.